ค่าส่วนกลางคืออะไร

ค่าส่วนกลาง (Maintenance Fee หรือ Common Fee) คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ เพื่อให้ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

EIA คืออะไร ทำไมต้องมี ?

EIA คือ การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง “โอนห้องก่อนตรวจรับ”

โอนห้องก่อนตรวจรับ

โอนห้องก่อนตรวจรับ เป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่แนะนำ เพราะหากเจอปัญหาภายหลังจากการโอนห้องการแก้ไขจะเป็นไปอย่างล่าช้า หรืออาจไม่รับผิดชอบอะไรเลย