หิมะแรกในชีวิตที่ Hokkaido กับหมู่บ้านเทพนิยาย Ningle Terrace (Day 1)

ในคลิปนี้บิ๊วพาออกนอกพื้นที่ครับ โดยพาทุกคนมาเที่ยวที่ Sapporo, Hokkaido โดยในคลิปนี้บิ๊วได้มากับทัวร์ของบริษัท TTN TOUR ซึ่งเป็นการมาทัวร์ครั้งและ และเป็นการมาเจอกับอากาศเย็นๆ และหิมะครั้งแรกในชีวิต!!
โดยทัวร์ของบิ๊วครับ เป็นทัวร์แบบ 6 วัน 4 คืน ซึ่งวันแรกจะเป็นการเดินทาง ซึ่งไฟล์ทออกตอนตี 2 ทำให้ต้องมาเช็คอินตั้งแต่ 4 ทุ่ม จึงทำให้ระยะเวลาทัวร์เป็นแบบดังกล่าวครับ ในคลิปนี้จะเป็นคลิปแค่เฉพาะวันแรกที่เดินทางมาถึง Hokkaido ครับ ซึ่งระยะเวลาค่อนข้างจำกัด จึงได้ไปแค่หมู่บ้านเทพนิยายเท่านั้น